FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czym właściwie jest wywłaszczenie?
Podstawowe przepisy, regulujące przesłanki wywłaszczenia i sposób ustalania odszkodowań zostały zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie ze wskazaną ustawą wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub ograniczeniu, w drodze decyzji
administracyjnej prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Innymi prawami rzeczowymi, które mogą być objęte wywłaszczeniem są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu oraz hipoteka (tzw. ograniczone prawa rzeczowe).

Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Nasza lokalizacja

[gmap height="550" latitude="51.10425" longitude="17.051511" zoom="17" shadow="2" doubleclickzoom="1" fullwidth="FALSE" scrollwheel="FALSE" controls="FALSE" pancontrol="1" zoomcontrol="1" maptypecontrol="1" scalecontrol="1" streetviewcontrol="1" overviewmapcontrol="1" stylers="1" stylers_hue="169FE6" stylers_saturation="40" stylers_lightness="0" stylers_labels_text_color="169FE6" stylers_labels_stroke_color="ffffff" stylers_road_labels="FALSE" stylers_road_lightness="50"] [gmap_marker marker_latitude="51.10425" marker_longitude="17.051511" marker_popup="FALSE" marker_icon="1" marker_icon_src="http://wywlaszczenia.com/wp-content/uploads/2015/01/wings.png" marker_icon_width="200" marker_icon_height="128" marker_icon_anchor_x="8" marker_icon_anchor_y="128"][/gmap_marker] [/gmap]

Adres

SIEDZIBA FIRMY
ul. Walońska 7/67 (parter)
50-413 Wrocław

Telefony

Tel: +48 71 341 87 51 do 53
Fax: + 48 71 715 63 46