Ważne informacje

WYWŁASZCZENIE OD A DO Z

Czym właściwie jest wywłaszczenie?

Podstawowe przepisy, regulujące przesłanki wywłaszczenia i sposób ustalania odszkodowań zostały zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie ze wskazaną ustawą wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Innymi prawami rzeczowymi, które mogą być objęte wywłaszczeniem są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka (tzw. ograniczone prawa rzeczowe).

Kiedy dochodzi do wywłaszczenia?

Do wywłaszczenia nieruchomości może dojść jedynie wówczas, gdy dana nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo w stosunku do której wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej →

Kiedy nie jest wymagany zapis celu publicznego i decyzja administracyjna

Zapis celu publicznego oraz wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagane, gdy:
 nieruchomość została zajęta w przeszłości mimo niezakończenia…
Więcej →

Czy mogę uniknąć wywłaszczenia?

Odpowiedź jest prosta. Tak, można uniknąć wywłaszczenia! Wiele osób, których prawa mają zostać wywłaszczone o tym nie wie, że jeżeli w stosunku do ich nieruchomości uchwalono
Więcej →

Jakie prawa mi przysługują w przypadku wywłaszczenia?

Osobie, której przysługiwało wywłaszczone prawo (np. własność działki budowlanej) uzyskuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w

Więcej →

Jak duże odszkodowanie mi przysługuję?

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku jednak gdy…

Więcej →

Czy mam szanse uzyskać większe odszkodowanie niż pierwotnie zakładane?

Tak, z naszego doświadczenia wynika, że prawie w każdej sprawie istnieje możliwość uzyskania dużo większego…

Więcej →

AKTY PRAWNE

Poniżej przedstawiamy najważniejsze akty prawne związane z wywłaszczeniami:

1. Konstytucja RP

2. Kodeks Cywilny

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

4. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Któreś z przepisów są dla Państwa niejasne? Z przyjemnością rozwiążemy wątpliwości i stworzymy dla Państwa analizę wybranych zagadnień.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Nasza lokalizacja

[gmap height="550" latitude="51.10425" longitude="17.051511" zoom="17" shadow="2" doubleclickzoom="1" fullwidth="FALSE" scrollwheel="FALSE" controls="FALSE" pancontrol="1" zoomcontrol="1" maptypecontrol="1" scalecontrol="1" streetviewcontrol="1" overviewmapcontrol="1" stylers="1" stylers_hue="169FE6" stylers_saturation="40" stylers_lightness="0" stylers_labels_text_color="169FE6" stylers_labels_stroke_color="ffffff" stylers_road_labels="FALSE" stylers_road_lightness="50"] [gmap_marker marker_latitude="51.10425" marker_longitude="17.051511" marker_popup="FALSE" marker_icon="1" marker_icon_src="http://wywlaszczenia.com/wp-content/uploads/2015/01/wings.png" marker_icon_width="200" marker_icon_height="128" marker_icon_anchor_x="8" marker_icon_anchor_y="128"][/gmap_marker] [/gmap]

Adres

SIEDZIBA FIRMY
ul. Walońska 7/67 (parter)
50-413 Wrocław

Telefony

Tel: +48 71 341 87 51 do 53
Fax: + 48 71 715 63 46