Przejdź do treści

Usługi

Podział nieruchomości – scalenie i podział nieruchomości – opłata adiacencka

Czy możemy próbować ją obniżyć?

Kwestię ustalania opłat adiacenckich za wzrost wartości nieruchomości, spowodowany ich podziałem lub scaleniem i podziałem, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z jej przepisami, urząd może nałożyć opłatę adiacencką po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość gruntu przed dokonaniem podziału oraz wartość gruntu po podziale.

Określenie tych wartości powinno nastąpić poprzez posłużenie się transakcjami nieruchomościami podobnymi do wycenianej – co jest kwestią interpretacyjną oraz zależną od uznania rzeczoznawcy majątkowego.

Powyższe daje jednak spore pole do działania celem obniżenia wysokości opłaty adiacenckiej – szczegółowe informacje o sposobach jej obniżania znajdują się w artykule Podział nieruchomości – scalenie i podział – opłata adiacencka – czy możemy próbować ją obniżyć? na poświęconym tematyce opłat adiacenckich oraz odszkodowań blogu.

Wysokość opłaty adiacenckiej należnej miastu lub gminie za wzrost wartości działek, spowodowany scaleniem i podziałem, również zależy od wysokości stawki procentowej tej opłaty ustalonej przez radę miasta lub gminy, przy czym gmina może ustalić jej wysokość aż na 50% od wzrostu wartości.

Podobnie, jak przy „prostym” podziale nieruchomości, urząd może nałożyć opłatę adiacencką po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość gruntu przed dokonaniem scalenia oraz wartość gruntu po jego przeprowadzeniu.

Określenie tych wartości powinno nastąpić poprzez posłużenie się transakcjami nieruchomościami podobnymi do wycenianej – co, jak już wyżej wskazano, jest kwestią interpretacyjną oraz zależną od uznania rzeczoznawcy majątkowego.

Powyższe (analogicznie do opłat adiacenckich za wzrost wartości spowodowany „prostym” podziałem gruntu) daje jednak spore pole do działania celem obniżenia wysokości opłaty adiacenckiej – w sprawie szczegółowych informacji o sposobach jej obniżania, zapraszamy do lektury artykułu Podział nieruchomości – scalenie i podział – opłata adiacencka – czy możemy próbować ją obniżyć? na poświęconym tematyce opłat adiacenckich oraz odszkodowań blogu.

Celem dokonania bezpłatnej, wstępnej analizy Państwa sprawy, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Mają państwo pytania?

Prosimy o kontakt:

BEZPŁATNA konsultacja