Przejdź do treści

Usługi

Renta planistyczna

Metody obniżania

Pojęciem „renty planistycznej” określa się opłatę nakładaną na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.

Opłata taka może być nałożona jedynie w określonym ustawowo terminie.

Jest ona również ustalana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego, którą to wycenę możemy próbować zakwestionować.

Celem bardziej szczegółowego omówienia instytucji „renty planistycznej”, zapraszamy Państwa na naszego bloga do artykułu Renta planistyczna

Mają państwo pytania?

Prosimy o kontakt:

BEZPŁATNA konsultacja